Ci­ty skuf­fe­de mod Mid­dles­brough

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Ci­ty kom hur­tigt ned på jor­den. Ef­ter sej­ren over FC Bar­ce­lo­na i ugens løb tog Ci­ty hjem­me imod Mid­dles­brough i Pre­mi­er Le­ague i går, og her skuf­fe­de klub­bens stjer­ne­spil­le­re ge­val­digt.

Ci­ty var for­an 1-0 ind­til et mi­nut in­de i over­ti­den, hvor ga­ester­ne fik lov at ud­lig­ne ved Mar­ten de Roon, da Ci­ty­for­sva­ret snor­k­sov. Ser­gio Agüero score­de Ci­tys fø­rings­mål to mi­nut­ter før pau­sen i et op­gør, der ik­ke vil bli­ve hu­sket for det spil­le­ma­es­si­ge ni­veau.

Scor­in­gen var den ar­gen­tin­ske stjer­ne­spil­lers mål num­mer 150 i 223 kam­pe i al­le tur­ne­rin­ger i Ci­ty-trøj­en, og Agüero har sco­ret ot­te gan­ge i den­ne sa­e­son i liga­en.

Vik­tor Fi­s­cher be­gynd­te på ba­en­ken, men kom i kamp med 12 mi­nut­ter igen, da dan­ske­ren er­stat­te­de Stewart Dow­ning, og Fi­s­cher nå­e­de med et par ak­tio­ner at vi­se ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.