Hof­fen­heim tog po­int i Bay­ern

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lyk­ke­des i går Hof­fen­heim at hen­te et en­kelt po­int med hjem fra Al­li­anz Are­na, da hol­det var på be­søg hos ma­eg­ti­ge Bay­ern Mün­chen. 1-1 end­te op­gø­ret mel­lem de to mand­ska­ber, der for­ud for op­gø­ret lå i top­pen af Bun­des­liga­en og ik­ke hav­de ind­kas­se­ret ne­der­lag ef­ter de før­ste ni spil­ler­un­der i den bed­ste ty­ske liga. Med det uaf­gjor­te re­sul­tat er beg­ge hold sta­dig uden ne­der­lag, og Bay­ern top­per Bun­des­liga­en med 24 po­int for 10 kam­pe.

Ke­rem De­mir­bay stod bag en over­ra­sken­de fø­ring til ga­ester­ne, som dog kun holdt cir­ka 20 mi­nut­ter, in­den hjem­me­hol­det og­så kom på må­l­tav­len. Her var det bra­si­li­an­ske Doug­las Cos­ta, der send­te et fladt ind­la­eg ind mod an­gri­ber Ro­bert Lewan­dowski. Bol­den nå­e­de dog al­drig frem til den skar­pe po­lak, men blev i ste­det sendt i eget net af Hof­fen­heims Ste­ven Zu­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.