I dag er vi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HADETS KAMP På dis­se sider vil du, ka­e­re la­e­ser, ik­ke bli­ve mødt af vo­res nor­malt, ob­jek­ti­ve jour­na­li­stik. Vi be­kla­ger på for­hånd. Men det er net­op de man­ge fø­lel­ser, ri­va­li­se­rin­gen, der ska­ber op­gø­ret mel­lem de to Lon­don-klub­ber, Ar­se­nal og Tot­ten­ham.

Lo­kal­ri­va­ler­ne kan ik­ke li­de hin­an­den.

Så­dan er det, og hå­ne­ret­ten er guld va­erd ind­til na­e­ste gang, na­bo­er­ne står for tur.

I dag be­sø­ger Tot­ten­ham så Ar­se­nal, hvor de to klub­ber beg­ge ka­em­per med i top­pen af Pre­mi­er Le­ague.

BT har få­et re­dak­tio­nens stør­ste Ar­se­nal- og Tot­ten­ham-fan til at in­ter­viewe en kendt dansk fan af hver de­res fa­vo­rit­hold.

De to jour­na­li­ster hav­de kun et krav i den­ne an­led­ning. De vil­le ha­ve lov til at va­e­re fans i spal­ter­ne. Det fik de lov til den­ne ene gang.

Vi be­kla­ger igen den mang­len­de ob­jek­ti­vi­tet. TV3+, kl. 13.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.