Sve­ri­ge kas­se­rer ver­dens­me­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De to svøm­me­stjer­ner Jen­nie Jo­hans­son og Mi­chel­le Co­le­man er fa­er­di­ge på det sven­ske lands­hold.

Sve­ri­ges svøm­me­for­bund har kas­se­ret de to top­svøm­me­re fra lands­hol­det ef­ter la­en­ge­re tids sam­ar­bejds­pro­ble­mer.

Blandt an­det har 28-åri­ge Jo­hans­son, der er re­ge­ren­de ver­dens- og eu­ro­pa­me­ster i 50 me­ter bryst, og den seks år yn­gre Co­le­man re­di­ge­ret sponsor­log­o­er ud af bil­le­der, som de har lagt op på so­ci­a­le me­di­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.