1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter ne­der­la­get i Hels­in­gør har AB igen mi­stet kon­tak­ten til de øv­ri­ge hold, og der­for må det­te va­e­re en kamp, man går hårdt ef­ter at vin­de. AB vil ger­ne pres­se højt, hvil­ket ka­ster man­ge chan­cer af sig i beg­ge en­der af ba­nen, og hol­dets seks se­ne­ste kam­pe er da og­så al­le endt med mindst tre mål. Net­op mod Fremad Ama­ger ple­jer hol­det at spil­le me­get åb­ne kam­pe, og ga­ester­nes el­lers sta­er­ke de­fen­siv så dår­lig ud se­ne­st i Vej­le. Beg­ge hold har de­fen­si­ve fra­va­er til op­gø­ret, og der­for skal der alt an­det li­ge va­e­re go­de chan­cer for mindst tre scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.