Kid­nap­per til­står syv drab

BT - - NYHEDER -

SERIEMORDER Myn­dig­he­der­ne i den ame­ri­kan­ske del­stat South Carolina si­ger, at en mista­enkt, som blev an­holdt, ef­ter at en kvin­de blev fun­det ’la­en­ket som en hund’ i en con­tai­ner, har til­stå­et syv drab. Den an­hold­te, Todd Ko­hl­hepp, der er ejen­doms­ma­eg­ler, har for­talt po­li­ti­et, at han i 2003 dra­eb­te fi­re men­ne­sker. Han har vist po­li­ti­et, hvor to af de dra­eb­te lig­ger be­gra­vet på hans ejendom.

Til­stå­el­ser­ne kom, ef­ter at der blev fun­det et lig på den 45-åri­ge Ko­hl­hep­ps grund fre­dag. Da­gen for­in­den hav­de po­li­ti­et fun­det en kvin­de la­en­ket i en con­tai­ner.

Kvin­den hav­de va­e­ret sav­net si­den au­gust, hvor hun og hen­des ka­e­re­ste for­svandt.

Den 30-åri­ge kvin­de, Ka­la Brown, som var la­en­ket med ka­e­der om an­k­ler og nak­ke in­de i en af­låst con­tai­ner, har sagt, at Ko­hl­hepp skød og dra­eb­te hen­des ka­e­re­ste, den 32-åri­ge Char­les Car­ver. Han skød ham ad­skil­li­ge gan­ge i bry­stet for­an kvin­den.

Po­li­ti­et red­de­de kvin­den, da de hør­te ban­ke­ly­de fra den gum­mi­be­kla­ed­te con­tai­ner, da de an­kom til at ste­det med en dom­mer­ken­del­se.

Ka­la Brown har for­talt po­li­ti­et, at hun hav­de va­e­ret i con­tai­ne­ren i to må­ne­der.

She­rif­fen i Spartan­burg Co­un­ty, Chuck Wright, si­ger, at Ko­hl­hepp, der tid­li­ge­re er ble­vet dømt for seksu­al­for­bry­del­ser, har til­stå­et, at han dra­eb­te fi­re men­ne­sker i en mo­tor­cy­kel­for­ret­ning i 2003.

Po­li­ti med spor­hunde er nu ved at en­de­ven­de den an­hold­tes ejendom i Wood­ruff, nor­døst for Gre­en­vil­le.

Ko­hl­hepp var 15 år, da han før­ste gang blev an­kla­get for at ha­ve bort­ført en 14-årig pi­ge, som han ud­nyt­te­de seksu­elt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.