Lø­re syg­dom

BT - - NYHEDER -

Sluk smø­gen Ci­ga­ret­ter ska­der en lang ra­ek­ke af di­ne kro­p­s­funk­tio­ner, her­un­der kredsløb og syn. Kvit smø­ger­ne for at hol­de sy­net skar­pt. Be­skyt øj­ne­ne Be­skyt øj­ne­ne, f.eks. når du ar­bej­der med elek­trisk va­er­k­tøj el­ler dyrker bold­spil, hvor du kan få en bold el­ler fjer­bold i øj­ne­ne. Snør lø­be­sko­e­ne Ny­e­re dansk forsk­ning pe­ger på, at fy­sisk ak­ti­vi­tet mind­sker ri­si­ko­en for at ud­vik­le øjen­syg­dom­men AMD. Mo­tion gav­ner blo­dom­lø­bet og al­le krop­pens or­ga­ner, her­un­der øj­ne­ne, der får til­ført me­re frisk ilt. Spis grønt Alsi­dig kost, sa­er­ligt grøn­ne grønt­sa­ger og en va­egt, der ik­ke sni­ger sig over nor­ma­len, kan mind­ske ri­si­ko­en for AMD og grå staer. Tjek sy­net Re­gel­ma­es­sig kon­trol af dit syn fra 40-år­sal­de­ren er en god idé, så du er op­ma­er­k­som på, om der sker for­an­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.