Her fal­der der sne de na­e­ste da­ge

BT - - NYHEDER -

Al­le­re­de i går var snep­love­ne på ve­je­ne i Nord­jyl­land, og i be­gyn­del­sen af den­ne uge vil la­ve tem­pe­ra­tu­rer fø­re til me­re sne. Det op­ly­ser DMI til BT.

»Vi har va­e­re ude at kø­re med snep­loven i Nord­jyl­land, hvor der søn­dag er fal­det om­kring en cen­ti­me­ter sne,« si­ger vagt­ha­ven­de Tri­ne Pedersen.

Og­så i Karup, Ran­ders og på Rø­mø kun­ne man i går mel­de om sne og slud. No­get, der kan ha­ve bredt sig her til mor­gen:

»Kul­den tra­en­ger la­en­ge­re ned i lan­det i nat­tens løb, og der kan godt fal­de sne i by­ge­form i den øst­li­ge del af Jyl­land.«

Og­så i om­rå­det om­kring Thy og på Sja­el­lands nord­kyst ved Ka­lund­borg kan der va­e­re fal­der sne i nat. DMI ad­va­rer og­så om is­glat­te ve­je, hvor der er fal­det regn.

I mor­gen og ons­dag kan der kom­me sne­by­ger i de fle­ste de­le af Dan­mark, da tem­pe­ra­tu­ren vil lig­ge om­kring fryse­punk­tet, men fra tors­dag sti­ger tem­pe­ra­tu­ren, så vin­te­r­en igen er af­bla­est for den­ne gang.

Det har og­så stormet i går. I det nord­li­ge Jyl­land har der va­e­ret vind­stød af stormstyr­ke, så nord­jy­der­ne har bå­de op­le­vet kraf­tig vind og sne, der dog er hur­tigt blev for­vand­let til sjap.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.