Fulg­te ef­ter am­bu­lan­ce med 140 km/t

BT - - NYHEDER -

En 29-årig mand er ble­vet sig­tet for at for­føl­ge en am­bu­lan­ce, der kør­te med ud­ryk­ning fra Kolding mod Oden­se. Det skri­ver Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

»Am­bu­lan­cen blev for­fulgt ta­et af en per­son­bil, som kør­te li­ge i slip­strøm­men med en ha­stig­hed ml. 140 og 150 km/t,« skri­ver po­li­ti­et.

Fø­re­ren er nu sig­tet for bå­de at kø­re alt for sta­er­kt og for at kø­re for ta­et på am­bu­lan­cen.

Den sig­te­de har for­kla­ret, at han gjor­de det, så han kun­ne kom­me hur­ti­ge­re hjem, for­di tra­fik­ken var ta­et, og han kun­ne kom­me nem­me­re frem ved at la­eg­ge sig i slip­strøm­men af am­bu­lan­cen.

Fart­syn­de­ren ri­si­ke­rer nu alt fra en bø­de til klip i kø­re­kor­tet el­ler en be­tin­get fra­ken­del­se af kø­re­kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.