VW-boss mista­enkt for ma­ni­pu­la­tion

BT - - NYHEDER -

Den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed har ud­vi­det un­der­sø­gel­sen af den så­kald­te di­e­sel­ga­te. Nu vil sa­gen og­så om­fat­te en ef­ter­forsk­ning af, hvor­vidt Volkswa­gens be­sty­rel­ses­for­mand Hans Die­ter Pötsch var med til at ma­ni­p­u­le­re mar­ke­det i kølvan­det på skan­da­len.

Ankla­ge­myn­dig­he­dens be­slut­ning be­ty­der, at Volkswa­gen ik­ke får held til at la­eg­ge den va­er­ste kri­se i kon­cer­nens hi­sto­rie bag sig fo­re­lø­bigt.

Ankla­ge­myn­dig­he­den i den ty­ske by Brunswi­ck er al­le­re­de ved at ef­ter­for­ske, om den tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Volkswa­gen Mar­tin Win­ter­korn og et an­det be­sty­rel­ses­med­lem har til­ba­ge­holdt op­lys­nin­ger for mar­ke­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.