Kul­tur Fra dren­ge­røvs­fest til se­ri­øs for­ret­ning

BT - - KULTUR -

myROCK er Dan­marks ene­ste ro­ck­ka­nal på FM. Den blev lan­ce­ret den 2. april 2013. myRock er ro­ck…fra en­de til an­den. Her får du klas­si­ker­ne, du ken­der – og de nye san­ge, der med ti­den bli­ver klas­si­ke­re. myRock er ro­ck – og in­tet an­det. Ka­na­len ind­går i Bau­er Me­dia, der i Dan­mark og­så står bag ra­dio­sta­tio­ner­ne Nova, The Voi­ce, Ra­dio 100, Pop FM og Ra­dio Soft. Kil­de: xpo­ne­ring.nu ’myROCK myWAY’ bli­ver sendt hver søn­dag kl. 14-16 fra i går. Pro­gram­met kan gen­hø­res den ef­ter­føl­gen­de lør­dag kl. 12 el­ler på Ra­dio­p­lay, der er Bau­er Me­di­as di­gi­ta­le plat­form. myROCK kan hø­res på FM, DAB og Ra­dio­P­lay (web og app). Kil­de: xpo­ne­ring.nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.