Fak­kel­ba­e­rer for sundheden

BT - - NAVNE -

Ben­te Klar­lund Pedersen er op­vok­set på Øster­bro. Fa­de­ren var typo­graf, mo­de­ren se­kre­ta­er, og fa­mi­li­en var ak­tiv i frikir­ke­me­nig­hed. Hun blev cand.med. i 1983 og spe­ci­a­list i in­fek­tions­syg­dom­me og in­tern me­di­cin i hen­holds­vis 1995 og 1996. Kli­nisk pro­fes­sor i in­te­gra­tiv me­di­cin ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet fra 2007. Bry­der sig ik­ke rig­tigt om at hol­de fe­rie, som hun fin­der ked­som­me­ligt. Ta­ger i ste­det på re­fu­gi­um i fe­ri­en, bl.a. Klit­går­den i Ska­gen, for at skri­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.