KOMMENTAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Må­ske jeg la­der mig ri­ve med i jag­ten på det un­ge, nye og fri­ske. Men jeg så ger­ne Kas­per Dol­berg blandt Åge Ha­rei­des 11 ud­valg­te i Par­ken om fi­re da­ge. Den op­tur, det 19-åri­ge stor­ta­lent har gang i, er kort sagt så op­sigtsva­ek­ken­de, at Ha­rei­de na­e­sten bør sti­ge på og ny­de tu­ren.

Og hvem kan så sup­ple­re Dol­berg bedst? Mit bud er An­dreas Cor­ne­li­us, som vi­ser in­ter­na­tio­nal klas­se li­ge nu. Ik­ke ba­re i Su­per­liga­en, men og­så når mod­stan­de­ren er en en­gelsk me­ster.

De to kan må­ske bi­dra­ge til, at Åge Ha­rei­des ud­slags­gi­ven­de uge får et lyk­ke­ligt punk­tum.

SØ­REN HANGHØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.