Erik­sen mang­le­de kun må­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den 24-åri­ge lands­holds­spil­ler har el­lers va­e­ret ud­sat for hård kri­tik på det se­ne­ste. I går le­ve­re­de han dog en im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tion i et ta­et lo­ka­l­op­gør, hvor ga­ester­ne hav­de fle­re ska­der, og ma­na­ger Mauri­cio Po­chet­ti­no var nødt til at ro­ke­re rundt i star­top­stil­lin­gen.

Så­le­des spil­le­de Spurs, der var uden De­le Al­li, i en 3-5-2 op­stil­ling med to of­fen­si­ve wing­ba­ck­er og Erik­sen i en fri rol­le på den of­fen­si­ve midt­ba­ne. Til gen­ga­eld var an­gri­ber Har­ry Ka­ne til­ba­ge ef­ter en ska­des­pau­se.

Tot­ten­ham kom bag­ud på et ho­ved­støds­selv­mål kort før pau­sen, men fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg blev man til­kendt et straf­fes­park, som Har­ry Ka­ne ek­se­kve­re­de med et skud midt i må­let.

Chri­sti­an Erik­sen hav­de bå­de et langskud, hvor Pe­tr Cech måt­te ud i fuld fi­gur for at pa­re­re, og et fris­park, som ram­te stol­pen. En ’stol­pe ud’-kamp Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen var i Lon­don og kom­men­te­re­de kam­pen for TV3+.

»Erik­sen spil­le­de en rig­tigt god og mo­den kamp for et af­bud­s­ramt Tot­ten­ham. Han fik en fri rol­le, som han ud­nyt­te­de fint. Jeg snak­ke­de med ham ef­ter kam­pen, og det er en Chri­sti­an Erik­sen i su­per hu­mør og i god form ef­ter den­ne her kamp. Han sag­de selv, at det var en ’stol­pe ud’-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.