Udska­eld­te stjer­ner sva­re­de igen med mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

José Mourin­ho kun­ne fra sin plads i skam­me­kro­gen på Li­ber­ty Sta­di­um ny­de si­ne kri­ti­se­re­de stjer­ne­spil­le­re funk­le mod Swan­sea, der blev be­sej­ret 3-1 ef­ter et pragt­mål af Paul Pog­ba (foto) og to scor­in­ger af Zla­tan Ibra­him­ovic. Det var før­ste liga­sejr si­den 24. sep­tem­ber, da Lei­ce­ster blev be­sej­ret 4-1. Sej­ren blev grund­lagt i før­ste halv­leg, da Paul Pog­ba ef­ter et kvar­ter score­de et sandt drøm­me­mål, hvor den udska­eld­te fransk­mand ka­no­ne­re­de bol­den i mål uden for fel­tet. Seks mi­nut­ter se­ne­re modt­og et an­det sta­er­kt kri­ti­se­ret som­me­rind­køb, Zla­tan Ibra­him­ovic, bol­den fra no­gen­lun­de sam­me af­stand og score­de til 2-0 på en flad af­slut­ning. Sven­ske­ren gjor­de det og­så til 3-0 ef­ter godt en halv ti­me ef­ter op­la­eg af Way­ne Roo­ney. Med 20 mi­nut­ter igen fik Mike van der Ho­orn lov til at re­du­ce­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.