Li­ver­pool op på før­ste­plad­sen med Manér

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool FC har fuld fart på i Pre­mi­er Le­ague, og i går hen­te­de Jür­gen Kl­op­ps trop­per tred­je liga­sejr i tra­ek. Det gik ud over Wat­ford, som blev rund­b­ar­be­ret med he­le 6-1. Sej­ren send­te Li­ver­pool på før­ste­plad­sen med 26 po­int for­an Chel­sea og Man­che­ster Ci­ty med hen­holds­vis 25 og 24 po­int.

Li­ver­pool lag­de et tungt pres på ga­ester­ne i før­ste halv­legs ind­led­ning, hvor hjem­me­hol­det kom til fle­re chan­cer, men der skul­le gå 26 mi­nut­ter, før Sa­dio Mané (foto) fik slå­et hul på byl­den. In­den pau­sen blev det og­så til bå­de 2-0 og 3-0 ved Phi­lip­pe Cou­tin­ho og Em­re Can. I an­den halv­leg score­de Ro­ber­to Fir­mi­no, Sa­dio Mané og Ge­or­gi­no Wi­j­nal­dum yder­li­ge­re for Li­ver­pool, mens Daryl Jan­maat re­du­ce­re­de for Wat­ford un­der­vejs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.