1 , 7 3

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Buf­fa­lo BIlls har va­e­ret svin­gen­de i si­ne pra­e­sta­tio­ner i den­ne sa­e­son, men hol­det bør ik­ke va­e­re så un­der­tip­pet, som til­fa­el­det er i nat. For det er sta­dig et hold, der har et sta­er­kt for­svar, og et an­greb, der bli­ver for­sta­er­ket med run­ning ba­ck LeSe­an McCoy, der ven­der til­ba­ge ef­ter et kort ska­des­for­løb. Se­att­le er sta­erk hjem­me, men er ramt af ska­der på den de­fen­si­ve linje, og så er quar­ter­ba­ck Rus­sell Wil­son hårdt ramt af bå­de an­kel- og kna­eska­der, så Buf­fa­los for­svar bør kun­ne hol­de an­gre­bet i skak. Fin va­er­di i, at Bills ma­ski­malt ta­ber med syv po­int

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.