La­vet af stål

BT - - TV -

"143 mi­nut­ter va­rer "Man of Ste­el", og i de 123 af dem er der no­get, der eks­plo­de­rer. Så­dan fø­les det i hvert fald, og hur­ra for det. "Man of Ste­el" er en su­per­helt i su­per­size. Vil­de­re i si­ne ef­fek­ter og stør­re i si­ne su­per­kra­ef­ter, men og­så me­re vidt­fav­nen­de og grun­di­ge­re i sin forta­el­ling," lød det be­gej­stret fra BT's Ni­els Lind Lar­sen, da af­te­nens Su­per­man-film hav­de pre­mi­e­re i 2013. Hi­sto­ri­en er skre­vet af bl.a. Chri­stop­her No­lan (Batman-tri­lo­gi­en og In­cep­tion), der for­mår at ska­e­re en actionfilm uden at hi­sto­ri­en går op i røg ef­ter før­ste eks­plo­sion. Da Kal-Els hjem­pla­net, Kryp­ton, de­stru­e­res, bli­ver den ny­fød­te dreng, søn af Jor-El og La­ra, sendt mod Jor­den i en rum­kap­sel. Land­ma­en­de­ne Martha og Jo­nat­han Kent fin­der den un­ge dreng, dø­ber ham Clark og op­dra­ger ham som et­hvert an­det barn. Men han er langt fra som al­le an­dre, og snart vi­ser han si­ne helt sa­er­li­ge su­per­kra­ef­ter. Han fø­ler sig frem­med­gjort på grund af si­ne over­men­ne­ske­li­ge kra­ef­ter og dan­ner et al­te­re­go som Jor­dens be­skyt­ter, Su­per­man. I rol­len som su­per­hel­ten ses den re­la­tiv ukend­te Hen­ry Cavill. Til gen­ga­eld kan den fem-dob­bel­te Oscar-no­mi­ne­re­de Amy Adams op­le­ves i rol­len som Lois La­ne. (Ka­nal 5)

Su­per­man an­ses som den stør­ste su­per­helt i den ef­ter­hån­den en­de­lø­se ra­ek­ke af hel­te, der har fun­det vej til film­la­er­re­det. Den mest kend­te film er "Su­per­man" fra 1978, der hav­de den nu af­dø­de Chri­stop­her Re­e­ve i ho­ved­rol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.