Mor mi­ste­de li­vet i høj­re­sving­s­u­lyk­ke ef­ter at have fulgt si­ne børn i sko­le

BT - - NYHEDER -

Den 38-åri­ge cyk­list, der i går mor­ges blev ramt af en last­bil og dra­ebt i en høj­re­sving­s­u­lyk­ke i Sø­borg, var mor til to børn, som hun net­op hav­de af­le­ve­ret i sko­le.

Hun hav­de net­op sagt far­vel til si­ne to børn, der går i hen­holds­vis 5. og 6. klas­se på en na­er­lig­gen­de sko­le, da hun tid­ligt man­dag mor­gen blev kørt ned af en last­bi­len i kryd­set mel­lem Sø­borg Ho­ved­ga­de og Mag­le­gårds Al­lé.

I en sms, som skole­le­de­ren har ud­sendt, op­ly­ses det, at de to børn har få­et be­ske­den over­bragt af sko­lens le­del­se, og at bør­ne­ne nu er sam­let med fa­mi­lie og pro­fes­sio­nelt kri­se­be­red­skab.

Den cho­ke­re­de last­bil­chauf­før sad ef­ter ulyk­ken på en ba­enk, hvor han blev trø­stet af vid­ner. Chauf­før­en er dansk og var ik­ke på­vir­ket af al­ko­hol, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.