Stå­lkvin­den

BT - - NYHEDER -

HIL­LARY CL­IN­TON Hvis der er én per­son i USA, der de­ler ame­ri­ka­ner­ne, så er det Hil­lary Cl­in­ton. Hun er i lom­men på fi­nans­spid­ser­ne på Wall Stre­et, ly­der mod­stan­der­nes dom. Til­ha­en­ger­ne be­un­drer hen­des mod og stå­l­fast­hed.

Isa­er da hun måt­te stå mo­del til ae­g­te­man­den Bill Cl­in­tons udenomsa­eg­te­ska­be­li­ge ud­skej­el­ser og al­li­ge­vel blev stå­en­de ved hans si­de.

Hil­lary Cl­in­ton blev født i et mid­delklas­se­hjem i stor­by­en Chi­ca­go i 1947. Op­va­ek­sten var pra­e­get af fa­de­rens, Hugh Rod­ham, hår­de op­dra­gel­se, der an­gi­ve­ligt var så streng, at han for­bød hen­de at ta­ge kø­re­kort og gå på da­te.

Den un­ge Hil­lary Rod­ham – som var hen­des pi­ge­navn – skul­le først og frem­mest ind­ta­ge en kvin­des tra­di­tio­nel­le rol­le, men­te Hugh Rod­ham. Ta­enk­te på kar­ri­e­ren Men Hil­lary Cl­in­ton var stå­l­fast, og hun ac­cep­te­re­de ik­ke fa­de­rens or­drer. Hun be­gynd­te at la­e­se ju­ra på det an­er­kend­te Ya­le Uni­ver­si­ty, hvor hun mød­te sin kom­men­de ae­g­te­mand over bog­re­o­len på uni­ver­si­te­tets bi­bli­o­tek.

Bill og Hil­lary Cl­in­ton fo­rel­ske­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.