’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

Ame­ri­kansk valg

Vo­res ame­ri­kan­ske co­me­ba­ck-hi­sto­rie be­gyn­der 11.8.16. Sam­men vil vi igen gø­re USA sik­ker og stor for alle!

Do­nald Trump

Det­te valg hand­ler om dig: Di­ne drøm­me Di­ne am­bi­tio­ner Dit håb Din fa­mi­lie Dit na­er­mil­jø

Hil­lary Cl­in­ton

Do­nald Trump vil­le i vir­ke­lig­he­den ik­ke va­e­re USAs pra­esi­dent. Det ved jeg med 100 pro­cents sik­ker­hed. Jeg kan ik­ke forta­el­le, hvor­dan jeg ved det.

Mi­cha­el Mo­o­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.