’Du står her og ska­el­der mig ud’

BT - - NYHEDER -

AB­SURD hvor di­a­lo­gen mel­lem Tri­ne Ni­el­sen og AC ud­spil­ler sig. Her er et ud­drag: TN: Tri­ne M. Ni­el­sen; Svinkløv Ba­de­ho­tel — der er brand her­u­de, og alar­men er først li­ge gå­et på, vi er ved at få folk ud. AC: Det var godt. […] AC: Prøv li­ge at hø­re, hvad er adres­sen til Svinkløv Ba­de­ho­tel? TN: Det ved jeg ik­ke, det er Svinkløvvej — det er en si­de­vej til Svinkløvvej. Svin­løv Ba­de­ho­tel, du må slå det op — jeg kan ik­ke li­ge slå det op li­ge nu. AC: Prøv li­ge at hø­re her, hvad er by­en? TN: Ja, det er op­pe ved Åby­bro og Fjer­rits­lev. AC: Fjer­rits­lev? TN: Det er et stort gam­melt tra­e­ba­de­ho­tel. AC: Ja, det ved jeg godt. Kan du hu­ske po­st­num­me­ret til Fjer­rits­lev? TN: Nej, det kan jeg ik­ke hu­ske […] AC: For nu skal du hø­re her. Det er TN: AC: TN: AC: […] AC: Man ple­jer nok at vi­de, hvor man er hen­ne. Og jeg har — kan jo ik­ke adres­sen på Svinkløv Ba­de­ho­tel. TN: Nej, men det kan man slå op på en GPS, og så skri­ver man Fjer­rits­lev og Svinkløvvej. AC: Det hed­der Svinkløvvej nr. 593. TN: Ja, det var det, jeg sag­de til dig. Jeg sy­nes, det er fuld­sta­en­digt ab­surd. Du står her og ska­el­der mig ud. AC: Jeg ska­el­der dig ik­ke ud, men ... TN: Jo, det kan jeg love dig for. AC: Ja, men når man rin­ger ef­ter brand­va­e­se­net, så skal man da vi­de, hvor man er hen­ne. TN: Ja, men jeg kan jo ik­ke adres­sen, når jeg er ga­est her, vel? Og så ska­el­der du mig da ud. […] AC: Og nu har jeg sendt di­ne – til Svinkløv Ba­de­ho­tel, og det hed­der Svinkløvvej 593, 9690 Fjer­rits­lev. Og når man skal bru­ge brand­va­e­se­net, så er det rart at vi­de, hvor man er hen­ne. Far­vel. TN: Ja, men det er midt om nat­ten. AC: Ja, og hvad så. Det kun­ne og­så va­e­re ju­le­af­ten. TN: Prøv li­ge og tal med mi­ne ga­e­ster. Prøv li­ge at si­ge det sam­me, som du sag­de til mig. AC: Det kun­ne og­så va­e­re ju­le­af­ten, og så skal man da sta­dig­va­ek vi­de, hvor man er – spe­ci­elt når det bra­en­der. […] Sam­ta­len af­slut­tes.

ik­ke – så nemt er det ik­ke. Fjer­rits­lev – nu skal du ba­re se her. Jeg kan ik­ke hu­ske num­me­ret. Nu skal du ba­re se her — den har – Fjer­rits­lev — den har 9690, og nu skal vi ba­re li­ge have fun­det ud af, hvor det her ba­de­ho­tel, hvor det lig­ger hen­ne. Der må va­e­re en adres­se til det?

Ja, men. Vil I ik­ke ba­re va­e­re sø­de ba­re at slå det op på Goog­le? Jeg kun­ne gø­re det på 30 se­kun­der. Alt­så. Skriv Svinkløv Ba­de­ho­tel.

Det var sgu da bed­re, du vid­ste, hvor du var hen­ne, men nu skal jeg nok gø­re det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.