En en­kelt ka­non­kug­le ko­ster over fem mil­li­o­ner kro­ner

BT - - NYHEDER -

Ef­ter års for­sin­kel­se er det top­mo­der­ne krigs­skib USS Zumwalt ble­vet ind­lem­met i USAs flå­de. Men der skal stadig lø­ses pro­ble­mer, før de­stroy­e­ren kan sen­des ud på de syv have.

Det mo­der­ne krigs­skib er med en pris på 4,4 mil­li­ar­der dol­lar (30 mia. kr.) ble­vet no­get dy­re­re end plan­lagt.

Og pri­sen for et en­kelt styk­ke am­mu­ni­tion til ski­bets to 155 mm ka­no­ner er op­pe i 800.000 dol­lar, 5,4 mio. kr., skri­ver de­fen­ce­news. com. Det var ik­ke me­nin­gen. Der skul­le have va­e­ret for­de­le af mas­se­pro­duk­tion, men sådan gik det ik­ke, og det er og­så år­sa­gen til, at USS Zumwalt er ble­vet så dyr.

Der var plan­lagt først 28 ski­be, der­på syv ski­be, men nu er det endt med, at USA kun byg­ger tre af ski­be­ne. Ud­vik­lings­ud­gif­ter­ne for­de­les der­for på kun tre ski­be og ik­ke 28. Og det sam­me ga­el­der den dy­re am­mu­ni­tion.

Flå­den for­sø­ger iføl­ge De­fen­ce­news i ste­det nu at fin­de en bil­li­ge­re ty­pe am­mu­ni­tion til Zumwalts ka­no­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.