Sus­si la Cour gift med tid­li­ge­re por­no-kol­le­ga

BT - - TV -

BRYL­LUP rin­ge som sym­bol på, at de nu skal va­e­re sam­men for evigt.

Sus­si la Cour og Marco Dol­lenz la­ve­de to film sam­men i slut­nin­gen af 90er­ne, ’Con­stan­ce’ og ’Pink Pri­son’, som Zen­tro­pa pro­du­ce­re­de. Den­gang gik han un­der nav­net Mark Du­ran. Ik­ke set hin­an­den i 20 år Par­ret hav­de ik­ke set hin­an­den i 20 år, da de at­ter stød­te sam­men i au­gust. Si­den da er det gå­et sta­er­kt, og al­le­re­de i sep­tem­ber meld­te de ud, at de skul­le gif­tes.

Gen­for­e­nin­gen blev en re­a­li­tet, da Marco Dol­lenz skrev til Sus­si la Cour på Fa­ce­book for at hø­re, hvor­dan det gik. Da det vi­ste sig, at de beg­ge var sing­le, in­vi­te­re­de han hen­de til Ca­diz i Spa­ni­en, hvor det til­sy­ne­la­den­de slog gni­ster mel­lem de tid­li­ge­re kol­le­ga­er.

Og man­dag blev gen­for­e­nin­gen alt­så ful­dendt på rå­d­hu­set.

Marco Dol­lenz har lagt po­r­no­bran­chen bag sig og har er­na­e­ret sig som kunst­ma­ler de se­ne­ste man­ge år. Sus­si la Cour har gang i fle­re for­skel­li­ge pro­jek­ter. Hun er bl.a. se­xre­dak­tør på Se og Hør, skri­ver på en ero­tisk bog og ar­bej­der med nyt se­xle­ge­tøj til ma­end.

SO­LEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.