Ha­rei­de åb­ner for FCKer

BT - - SPORTEN -

DØR PÅ KLEM vi må­ske plud­se­lig skri­ve en dan­sker me­re på li­sten,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Yous­sef Tou­touh er en af Stå­le Sol­bak­kens mest brug­te løs­nin­ger, når FCK spil­ler de sva­e­re­ste kam­pe i Eu­ro­pa. Tid­li­ge­re har Tou­touh valgt Ma­rok­ko, men her har man skif­tet land­stra­e­ner, og Tou­touh har ik­ke va­e­ret ud­ta­get. Der­for åb­ne­de han i går dø­ren på klem for Dan­mark igen.

»Om det bli­ver Ma­rok­ko el­ler Dan­mark, må ti­den vi­se. Men det kom­mer snart ud, om jeg va­el­ger at skif­te el­ler stadig vil spil­le for Ma­rok­ko,« sag­de Yous­sef Tou­touh og lød til at vil­le ta­ge te­le­fo­nen, hvis der stod ’Åge Ha­rei­de’ på ska­er­men.

Den dan­ske land­stra­e­ner er langt fra af­vi­sen­de over for den til­na­er­mel­se.

»Han er en dyg­tig spil­ler. Jeg kan godt li­de ham.« Kan ta­le med Stå­le

»Okay. Vi har brug for dyg­ti­ge spil­le­re, og Tou­touh har gjort rig­tig go­de ind­hop for FCK, sy­nes jeg. Han var god, da han kom ind mod Lei­ce­ster. Han har fy­sik og tek­nik. Det er me­get in­ter­es­sant,« si­ger Ha­rei­de, der da og­så tror, at lands­man­den og FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken vil­le sa­et­te pris på, at Tou­touh igen blev en del af de dan­ske lands­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.