Hvidt lun på Wil­be

BT - - SPORTEN -

vi meld­te det ud,« si­ger Ul­rik Wil­bek.

Lands­hol­det var ef­ter Hvidts me­ning lidt for selv­til­freds, da man nå­e­de se­mi­fi­na­ler­ne ved EM i 2004 og 2006. Det blev til ne­der­lag i beg­ge se­mi­fi­na­ler, og hol­det kom hjem med bron­ze.

»Skul­le vi ik­ke gø­re no­get ved det, sag­de Kas­per, og så be­slut­te­de jeg, at vi vil­le gå ud med stra­te­gi­en om, at vi vil­le vin­de det he­le,« forta­el­ler Ul­rik Wil­bek.

»Jeg kan hu­ske, at jeg var tra­e­ner for da­melands­hol­det i 90’er­ne, var Kas­per en me­get ung må­l­mand. Men når vi så mang­le­de no­gen at sky­de på, kom un­ge Kas­per Hvidt og stod på mål.«

Han be­teg­ner den nu 40-åri­ge må­l­mand som en spil­ler, der al­tid var vel­for­be­redt, in­ter­es­se­ret og en­ga­ge­ret, og så er han en rig­tig ’hånd­bold-nørd’.

Om Kas­per Hvidt er den ret­te til at over­ta­ge po­sten som DHFs nye sport­s­chef, vil Wil­bek dog ik­ke kom­men­te­re på, men han tror, at Kas­per Hvidt i frem­ti­den vil bli­ve ved med at bi­dra­ge po­si­tivt til dansk hånd­bold. trae at d ment at v vind tid v

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.