Sved

BT - - SPORTEN -

’Stop ti­den, der skal tør­res!’ Den sa­et­ning har en hånd­bold­dom­mer hørt utal­li­ge gan­ge un­der en kamp, hvor Kas­per Hvidt har vog­tet det ene mål. Må­l­man­den sve­der me­get – to-tre li­ter per kamp, har han for­talt. »Jeg sve­der, om jeg så blot skal løf­te min høj­re lil­le­fin­ger.«

Må­l­man­dens de­di­ka­tion har og­så af­spej­le sig i et fl­in­tren­de tem­pe­ra­ment – som kom­mer til ud­tryk på og uden for ba­nen. Ek­sem­pel­vis vak­te det stor op­ma­er­k­som­hed, da han i en TV2-de­bat ta­end­te helt af – med råb og knyt­te­de na­e­ver. Og un­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.