Kon­tro­ver­si­el

BT - - SPORTEN -

Er ud­sty­ret med et ek­stra­or­di­na­ert vin­de­rin­stinkt, som gør, at han selv til ae­ning har haft sva­ert ved at to­le­re­re, der er gå­et bol­de ind bag ham. Vin­der­ta­li­te­ten har han des­u­den al­tid for­søgt Cham­pions Le­ague for ’na­er­mest spild af tid’. Og i hans selv­bi­o­gra­fi fra 2011 kri­ti­se­rer han fol­ke­ka­e­re Ul­rik Wil­be­ks le­de­r­e­gen­ska­ber, og kal­der hans re­ak­tions­møn­stre for ’pa­ni­ske’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.