Tem­pe­ra­ment

BT - - SPORTEN -

EM-slut­run­den i Nor­ge i 2008 røg en ra­sen­de Hvidt og en li­ge så vred land­stra­e­ner Wil­bek i ver­bal clinch med hin­an­den i om­kla­ed­nings­rum­met – og hold­kam­me­ra­ter­ne fryg­te­de for, at det skul­le ud­vik­le sig til de­ci­de­ret slags­mål. Har aldrig va­e­ret ban­ge for at si­ge sin ae­r­li­ge me­ning – og­så selv den har ko­stet hug blandt me­di­er og kol­le­ger. Det se­ne­ste ek­sem­pel skal fin­des i ok­to­ber, hvor han kald­te den ’nye’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.