Ro­nal­do vil spil­le 10 år me­re

BT - - SPORTEN -

FREMTIDSPLANER Su­per­stjer­nen Cri­sti­a­no Ro­nal­do for­la­en­ge­de søn­dag sin kon­trakt med Re­al Madrid, så par­ter­ne har pa­pir på hin­an­den de na­e­ste fem år. Men det er slet ik­ke nok for den po­rtu­gi­si­ske stjer­ne­spil­ler. Det gjor­de han klart, da han i for­bin­del­se med en pres­se­kon­fe­ren­ce i Madrid i går sat­te ord på sin kon­trakt­for­la­en­gel­se.

»Det, jeg øn­sker mest, er at bli­ve ved med at ny­de de år, jeg har til­ba­ge at spil­le i. Jeg har stadig 10 år for­an mig,« sag­de 31-åri­ge Cri­sti­a­no Ro­nal­do iføl­ge AFP.

Fo­re­lø­big er po­rtu­gi­se­rens kon­trakt for­la­en­get frem til som­me­ren 2021. Der­med er der ta­le om en tre­årig for­la­en­gel­se i for­hold til den op­rin­de­li­ge af­ta­le.

Når den nye kon­trakt ud­lø­ber, vil Ro­nal­do va­e­re 36 år, men han ser alt­så sig selv fort­sa­et­te frem til, at han fyl­der 41 år. Målsa­et­nin­gen luf­te­de Ro­nal­do og­så for et år si­den til den span­ske sportsavis Marca. Her for­kla­re­de den da­va­e­ren­de 30-åri­ge stjer­ne, at han vil­le spil­le, til han fyl­der 40 år. Na­est­sid­ste kon­trakt Der­med ty­der me­get på, at han net­op har un­der­skre­vet sin na­est­sid­ste kon­trakt, hvil­ket Ro­nal­do og­så selv slog fast i går. Her un­der­stre­ge­de han og­så, at han hå­ber, at han kan slut­te kar­ri­e­ren i Re­al Madrid.

»Vi får at se, hvad frem­ti­den brin­ger. Det ved man aldrig. Det er klart, at jeg øn­sker at slut­te her, men det her er min na­est­sid­ste kon­trakt,« si­ger Ro­nal­do.

For­la­en­gel­sen med Re­al Madrid kom­mer ef­ter et sa­er­de­les suc­ces­fuldt 2016. Ro­nal­do score­de det af­gø­ren­de mål på et straf­fes­park, da Re­al Madrid vandt Cham­pions Le­ague i maj. Han fort­sat­te med at va­e­re i cen­trum, da han som an­fø­rer for Portu­gals lands­hold var med til at vin­de EM-guld i Frank­rig den­ne sommer.

»Det er et drøm­me­år, som jeg aldrig hav­de fo­re­stil­let mig ef­ter at have vun­det Cham­pions Le­ague, EM-slut­run­den og have for­la­en­get min kon­trakt,« si­ger Ro­nal­do. Må­ltør­ke på hjem­me­ba­ne Da Re­al Madrid søn­dag be­sej­re­de Le­ganés 3-0 blev Ro­nal­do dog ik­ke re­gi­stre­ret for en ene­ste af­slut­ning in­den for må­l­ram­men, og han har ik­ke sco­ret på Re­al Madrids hjem­me­ba­ne de se­ne­ste fem gan­ge, han har spil­let på Ber­nabéu. Det er før­ste gang i kar­ri­e­ren i Madrid, at det sker for Ro­nal­do.

Det be­kym­rer dog ik­ke ver­dens­stjer­nen.

»Jeg ved, at om to til tre uger el­ler om en må­ned, så vil Cri­sti­a­no va­e­re der som al­tid,« lød det i går fra Ro­nal­do.

AK­TI­VE 40-ÅRI­GE FLE­RE AN­DRE STO­RE spil­le­re var over 40 år, da de indstil­le­de kar­ri­e­ren. Her er et ud­pluk: SIR STANLEY MATTHEWS: 50 år, Eng­land, høj­re wing, vin­der af Bal­lon d’Or i 1956 RIVALDO: 43 år, Bra­si­li­en, of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler, vin­der af Bal­lon d’Or i 1999, ver­dens­me­ster i 2002 DINO ZOFF: 41 år, Ita­li­en, må­l­mand, ver­dens­me­ster i 1982, num­mer to i Bal­lon d’Or i 1973 PAOLO MALDINI: 40 år, Ita­li­en, ven­stre ba­ck, VM-sølv i 1994, syv mester­ska­ber og fem Cham­pions Le­ague-tit­ler med AC Milan, num­mer tre i Bal­lon d’Or i 1994 og 2003 RYAN GIGGS: 40 år, Wa­les, ven­stre wing/midt­ba­ne­spil­ler, 13 en­gel­ske mester­ska­ber, to Cham­pions Le­ague-tit­ler med Man­che­ster Uni­ted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.