DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Når ame­ri­ka­ner­ne i dag går til stem­m­eur­ner­ne, mar­ke­rer det kul­mi­na­tio­nen på et valg, der har va­e­ret pra­e­get af bå­de dra­ma og ufor­ud­si­ge­lig­hed.

FBIs fri­ken­del­se af Hil­lary Cl­in­ton i sa­gen om hen­des lem­fa­el­di­ge om­gang med e-mail har for al­vor gi­vet book­ma­ker­ne tro­en på, at hun kan vin­de.

Således er hun i da­ge­ne op til val­get fal­det fra om­kring 1,40 til de nu­va­e­ren­de 1,22 på spil­lebør­sen Bet­fair.

Og­så Nor­di­cBet har ma­er­ket stor in­ter­es­se for spil på USAs na­e­ste pra­esi­dent, hvor ho­ved­par­ten af spil­le­ne på det se­ne­ste er fal­det på Cl­in­ton.

»An­tal­let af kun­der, der har spil­let på en af de to kan­di­da­ter, er me­re end tre gan­ge så højt, som i valg­kam­pen mel­lem Oba­ma og Rom­ney for fi­re år si­den. Og ind­sat­ser­ne fort­sa­et­ter med at strøm­me ind. Isa­er på Cl­in­ton«, si­ger Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.