1,65

BT - - SPORTEN -

Der må na­e­sten kom­me en del mål i den­ne kamp. Norwich-re­ser­ver­ne har va­e­ret spr­ud­len­de of­fen­sivt med 11 mål i de to før­ste kam­pe i tur­ne­rin­gen. Hol­det er vi­de­re, og selv om det sik­rer før­ste­plad­sen i grup­pen med uaf­gjort, er det ik­ke et hold, der er spe­ci­elt go­de til ba­re at stil­le sig ned og for­sva­re. Milt­on Key­nes Dons kom­mer for­ment­lig med en del re­ser­ver, da man og­så er vi­de­re. Skul­le klub­ben gå ef­ter at vin­de grup­pen, skal den vin­de den­ne kamp, hvor­for man hel­ler ik­ke må for­ven­te, at de kom­mer de­fen­sivt ud. Det bør alt an­det li­ge ri­me på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.