2,30

BT - - SPORTEN -

Man kan ik­ke an­kla­ge Col­che­ster for at sat­se på Le­ague Trop­hy. Fak­tisk skal vi til­ba­ge til 2008 for at fin­de hol­dets se­ne­ste sejr i tur­ne­rin­gen, og det vil over­ra­ske, hvis sti­men bry­des i af­ten. Ef­ter ne­der­lag i de to før­ste grup­pe­kam­pe, er Col­che­ster nem­lig al­le­re­de ude af tur­ne­rin­gen, og med en me­get vig­tig liga­kamp mod Leyton Ori­ent al­le­re­de lør­dag, bør det be­ty­de, at Col­che­ster stil­ler me­get re­ser­ve­s­pa­ek­ket op. Char­lt­on skif­ter og­så på et par plad­ser, men har trods alt stor mo­ti­va­tion, da man kan gå vi­de­re med en sejr her. Gå ef­ter ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.