2,80

BT - - SPORTEN -

Ste­ve­na­ge skal gå ef­ter en sejr på to mål i den­ne kamp, og så hå­be på, at den an­den kamp i pulj­en fla­sker sig. Helt umu­ligt er det ik­ke, og der­for må man gå ud fra, at hol­dets mo­ti­va­tion er til ste­de før den­ne kamp. Det kan man godt tviv­le på hos Sout­hend. Ga­ester­ne er vi­de­re fra pul­je­spil­let og har end­da og­så vun­det pulj­en, blot Leyton Ori­ent ik­ke vin­der sin sid­ste kamp i or­di­na­er tid, og da kam­pe­ne fal­der ta­et for ti­den, for­ven­tes det, at ma­na­ger Phil Brown kom­mer til at la­ve en del aen­drin­ger. Der­for prø­ves her et spil på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.