HAN REGNEDE M

BT - - NYHEDER -

En gang imel­lem drik­ker jeg me­get, og så ta­ger jeg nog­le lan­ge pau­ser, så gen­nem­snit­tet er i or­den i for­hold til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger. Man skal og­så pas­se me­re på, når man bli­ver ae­l­dre, det er jeg fuldt op­ma­er­k­som på Pe­ter Brixtof­te til BT for kun to må­ne­der si­den­navn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.