Ven­ner­ne svig­te­de, da han faldt

BT - - NYHEDER -

ORIGINAL Ven­ner­ne svig­te­de Pe­ter Brixtof­te, da den af­dø­de Farum­borg­me­ster faldt fra mag­tens tin­de, si­ger for­la­eg­ger Jo­hn­ny Staun til BT i an­led­ning den tid­li­ge­re Farum-borg­mesters uven­te­de død. »Den­gang al­ting gik fremad i Farum Kom­mu­ne, frem­ha­e­ve­de og ro­ste hans po­li­ti­ske ven­ner ham ved en­hver lej­lig­hed. Brixtof­te og det han ud­ret­te­de i Farum var et for­bil­le­de for he­le Dan­mark, sag­de de. Og det ga­el­der og­så Lars Løk­ke Ras­mus­sen og An­ders Fogh.«

»Men det var de sam­me men­ne­sker, der vend­te Pe­ter ryg­gen og spar­ke­de til ham, da han faldt. Og det er na­e­sten det, der gør mest ondt, nu hvor han ik­ke er her me­re,« si­ger Jo­hn­ny Staun, der i 2003 hjalp Brixtof­te med at ud­gi­ve og prom­ove­re bo­gen ’Med hjer­tet’. Et hjer­te­varmt men­ne­ske »Vi kør­te land og ri­ge rundt sam­men for at re­k­la­me­re for den bog. Pe­ter var et af de mest hjer­te­var­me men­ne­sker, jeg no­gen­sin­de har mødt. Jeg har al­drig hørt ham si­ge et ondt ord om no­gen. Hel­ler ik­ke om si­ne po­li­ti­ske mod­stan­de­re. Det er så trist og sør­ge­ligt, at en fa­bel­ag­tig original som ham er død så tid­ligt. Og li­ge me­get hvad der si­den ske­te, skal man ik­ke glem­me alt det po­si­ti­ve, han gjor­de i Farum,« si­ger for­la­eg­ger Jo­hn­ny Staun, der er di­rek­tør for sit eget for­lag Bog­kom­pag­ni­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.