Oba­mas ord

BT - - DEBAT -

For­an­dring sker ik­ke, hvis vi ven­ter på no­gen el­ler en an­den tid. Vi er dem, vi har ven­tet på. Vi er den for­an­dring, vi sø­ger. Ba­ra­ck Oba­ma USAs pra­esi­dent ind­til 20. ja­nu­ar 2017

Mi­ne ame­ri­kan­ske ven­ner, vi er og vil al­tid va­e­re en na­tion af im­mi­gran­ter. Vi var og­så frem­me­de en­gang.

Al den her for­an­dring har ik­ke va­e­ret nem. Der­for har jeg hen­tet en ny ven til Det Hvi­de Hus. Han er rar, sød, loy­al og en­tu­si­a­stisk. Men du skal hol­de ham i kort snor. Men nok om Joe Bi­den. 2009, Whi­te Hou­se Cor­re­spon­dents Din­ner

Den an­den dag sag­de Matt Da­mon, at han var skuf­fet over min pra­e­sta­tion. Men, Matt. Jeg har li­ge set ’Ad­ju­st­ment Bu­reau’, og i li­ge må­de, min ven. 2011 Whi­te Hou­se Cor­re­spon­dents’ Din­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.