Fransk eks­mi­ni­ster vil va­e­re pra­esi­dent

BT - - NYHEDER -

Frank­rigs tid­li­ge­re øko­no­mi­mi­ni­ster Em­ma­nu­el Ma­cron stil­ler op ved na­e­ste års pra­esi­dentvalg i lan­det. Det si­ger folk i hans stab.

Der­med be­kra­ef­ter han tid­li­ge­re ryg­ter om si­ne am­bi­tio­ner om at bli­ve Frank­rigs na­e­ste pra­esi­dent.

Den 38-åri­ge tid­li­ge­re mi­ni­ster og bank­mand har tid­li­ge­re lo­vet at trans­for­me­re lan­dets politik.

Ma­cron var en af Hol­lan­de-re­ge­rin­gens mest po­pu­la­e­re mi­ni­stre. Han ap­pel­le­rer mest til mid­ter­va­el­ger­ne og knap så me­get til man­ge af ven­stre­flø­jens va­el­ge­re.

Det fran­ske pra­esi­dentval­get hol­des over to run­der i april og maj na­e­ste år. Før­ste run­de fin­der sted 23. april 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.