Tjek sorg-kø­en på din te­le­fon

BT - - NYHEDER -

Thai­er­ne er sta­dig i dyb sorg, ef­ter de­res kon­ges død i ok­to­ber. Ved kon­ge­pa­lad­set i den thailand­ske ho­ved­stad Bang­kok kom­mer der sta­dig tu­sind­vis af men­ne­sker, der vil vi­se kong Bhu­mi­bol Adu­ly­a­dej respekt. Man­ge har ik­ke kendt til an­det end et liv med Bhu­mi­bol som kon­ge. Han var 88 år, da han dø­de, og han hav­de da va­e­ret kon­ge i over 70 år. Så nu er der dag­ligt lan­ge kø­er for­an pa­lad­set, og det har iføl­ge avi­sen The Na­tion få­et en grup­pe fri­vil­li­ge med tek­nisk flair til at va­e­re kre­a­ti­ve. De har ud­vik­let en gra­tis app til en smartp­ho­ne, der op­ly­ser, hvor lang kø­en ved pa­lad­set er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.