Dol­berg glad for at hø­re om de­but

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP - /ritzau/

Ajax-an­gri­be­ren Kas­per Dol­berg får de­but i en af de to kom­men­de landskampe for Dan­mark.

Det bli­ver en­ten i VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen hjem­me mod Ka­sak­h­stan på fre­dag el­ler fi­re da­ge se­ne­re i test­kam­pen ude mod Tjek­ki­et.

»Jeg tror helt sik­kert, at jeg brin­ger Dol­berg i spil i mindst en af de to kam­pe,« si­ger land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de.

»Han har le­ve­ret nog­le fan­ta­sti­ske pra­e­sta­tio­ner. Han er en ung dreng, som svin­ger lidt. Det gør de un­ge dren­ge, in­den de får sta­bi­li­tet. Men han har et fan­ta­stisk po­ten­ti­a­le. Vi skal ik­ke eks­pe­ri­men­te­re så me­get mod Ka­sak­h­stan. Det gør vi hel­ler ik­ke,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Der­med er Dol­berg lo­vet en me­get tid­lig de­but i en al­der af ba­re 19 år.

Fo­to: An­ders Kja­er­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.