Ha­rei­de tvun­get til at aen­dre stil

BT - - VM-KVALIFIKATIONSKAMP - /ritzau/

På grund af en uja­evn ba­ne i Par­ken er fod­bold­land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de nødsa­get til at aen­dre lands­hol­dets spil­lestil.

Det hur­ti­ge spil langs gra­es­set pak­kes va­ek, og Dan­mark kom­mer til at spil­le me­re sim­pelt, når hol­det mø­der Ka­sak­h­stan i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen.

Gra­es­set gav og­så pro­ble­mer for en må­ned si­den, da lands­hol­det tab­te 0-1 til Mon­te­ne­gro.

»Den­gang sag­de jeg ik­ke no­get om det ef­ter kam­pen, for vi skal pas­se på med at kom­me med und­skyld­nin­ger, når vi ta­ber. Vi vil me­get ger­ne spil­le med bol­den, men vi hav­de et un­der­lag, som gjor­de det lidt be­sva­er­ligt for vo­res bed­ste spil­le­re,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Fo­to: An­ders Kja­er­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.