Ja­cob­sen fa­vo­rit som ny land­stra­e­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Land­stra­e­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son for det dan­ske her­re­lands­hold i hånd­bold tra­e­der til­ba­ge til na­e­ste som­mer, og det har få­et book­ma­ker­ne til at spe­ku­le­re i, hvem der skal over­ta­ge.

Der er dog in­gen slin­ger i val­sen hos Dan­ske Spil, der er me­get sik­ker på, at det bli­ver den tid­li­ge­re lands­holdspro­fil Ni­ko­laj Ja­cob­sen, der skal løf­te op­ga­ven. Her gi­ver Dan­ske Spil pen­ge­ne 1,55 gan­ge igen, mens Bet25 er knap så sik­ker og der­for er på ba­nen med od­ds 2,25 på ham som ny land­stra­e­ner.

»Han er stor­fa­vo­rit til at bli­ve na­e­ste land­stra­e­ner. Han ken­der alt til DHF og det nu­va­e­ren­de lands­hold. Der­u­d­over har han haft mas­ser af suc­ces som tra­e­ner i Rhe­in-Neck­ar Löwen i de se­ne­ste år, så han ved, hvor­dan man ska­ber et vin­den­de hold,« si­ger od­ds­sa­et­ter Jan Tri­er fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.