2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med an­sa­et­tel­sen af Mi­cha­el Ski­b­be gjor­de Gra­e­ken­land og­så op med for­dums sto­re fo­kus på de­fen­si­ven. Ty­ske­ren har ar­bej­det med at flyt­te bå­de spil­let og pres­set hø­je­re op på ba­nen, og det har gi­vet langt fle­re mål i Gra­e­ken­lands kam­pe, si­den han over­tog tra­e­ner­sa­e­det. Fak­tisk har fi­re ud af fem ven­skabs­kam­pe budt på mindst tre scor­in­ger, og der­for er od­dset in­ter­es­sant på en gen­ta­gel­se her. Hvi­derusland har vist sig gan­ske far­lig på om­stil­lin­ger­ne og kan godt sco­re på gra­e­ker­ne, hvis de som for­ven­tet pres­ser højt. Spil på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.