2,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ik­ke man­ge hold sat­ser spe­ci­elt me­get på den­ne tur­ne­ring, men for Fle­etwood er det helt op­lagt at va­el­ge den fra. Man­dag spil­le­de man po­kal­bold i Sout­hport i stort set sta­er­ke­ste op­stil­ling, mens man lør­dag skal til Port Va­le og spil­le liga­kamp, og der­for kom­mer den­ne kamp me­get ube­lej­ligt. Af den grund ven­tes ma­na­ger Uwe Rös­ler at kom­me med et me­get re­ser­ve­s­pa­ek­ket hold, så selv om Car­lis­le re­elt set ik­ke be­hø­ver at vin­de kam­pen for at vin­de grup­pen, bør hol­det sta­dig ha­ve så me­get fri­ske­re ben og et bed­re hold, at man hen­ter tre po­int.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.