STORHED OG FALD

BT - - NYHEDER -

Pe­ter Brixtof­te blev født 11. de­cem­ber 1949. Ud­dan­net cand.po­lit. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre fra 1973 til 1977, 1979 til 1981 og igen fra 1990 til 2005. Skat­te­mi­ni­ster i en kor­te­re pe­ri­o­de fra novem­ber 1992 til ja­nu­ar 1993 i Poul Schlüters sid­ste re­ge­ring. Borg­me­ster i Farum Kom­mu­ne fra 1985 til 2002. I 2002 af­slø­re­de BT, at Pe­ter Brixtof­te hav­de få­et kom­mu­nen til at be­ta­le dyr vin og dy­re mid­da­ge. Fol­ke­tin­get ned­sat­te sam­me år Farum­kom­mis­sio­nen, der skul­le af­da­ek­ke mu­li­ge kri­tisab­le for­hold.

I 2006 blev Pe­ter Brixtof­te dømt for groft man­datsvig ved Kø­ben­havns By­ret. Dom­men blev stad­fa­e­stet ved bå­de lands­ret­ten og Hø­jeste­ret i 2008. Pe­ter Brixtof­te blev idømt fi­re års fa­engsel og blev prø­ve­løsladt i 2011. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.