For­nuft og fø­lel­se

BT - - DEBAT -

•Oba­mas be­røm­te ord om, at der ik­ke findes et li­be­ralt Ame­ri­ka og et kon­ser­va­tivt Ame­ri­ka, ik­ke et sort Ame­ri­ka og hvidt Ame­ri­ka, men kun Ame­ri­kas Fore­ne­de Sta­ter klin­ger i dag som en smuk, men hul flo­skel. Så der ven­ter USAs 45. pra­esi­dent en ko­los­sal op­ga­ve. Den ret­te til den op­ga­ve er al­le si­ne fejl og mang­ler til trods de­mo­kra­ten Hil­lary Cl­in­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.