Ma­dam Presi­dent

BT - - DEBAT -

Vi ken­der ar­gu­men­ter­ne imod Hil­lary Cl­in­ton, men når de er sagt, så står hun til­ba­ge som den ret­te kvin­de til at over­ta­ge Det Hvi­de Hus. Og det er ik­ke ale­ne, for­di al­ter­na­ti­vet Do­nald Trump er li­ge de­le af­sky­e­ligt og urova­ek­ken­de. Hil­lary Cl­in­ton kan bli­ve USA en frem­ra­gen­de og frem­sy­net pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.