Trump

BT - - NYHEDER -

Kun­sten i et de­mo­kra­ti at ac­cep­te­re et ne­der­lag er og­så en øvel­se. Når fol­ket har talt, er der ik­ke så me­get an­det til­ba­ge end at an­er­ken­de val­get og si­ge til­lyk­ke. Til Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.