TRUMP2016CLINTON

BT - - NYHEDER -

TA­BER »Jeg har ly­køn­sket Do­nald Trump og til­budt at ar­bej­de sam­men med ham på vort lands veg­ne. Jeg hå­ber, at han vil bli­ve en suc­ces­fuld pra­esi­dent for al­le ame­ri­ka­ne­re,« si­ger Hil­lary Cl­in­ton. Det er Hil­lary Cl­in­tons før­ste of­fent­li­ge ud­ta­lel­se, si­den det stod klart ons­dag mor­gen dansk tid, at hun hav­de tabt pra­esi­dentval­get til sin re­pu­bli­kan­ske mod­stan­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.