SÅ BARSK VAR

BT - - NYHEDER -

En gang imel­lem drik­ker jeg me­get, og så ta­ger jeg nog­le lan­ge pau­ser, så gen­nem­snit­tet er i or­den i for­hold til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.